Resevillkor

Resevillkor
Internetrabatt
Anslutningar
Allmänna resevillkor
 

 

RESEVILLKOR

UTFLYKTER
Många av våra utflykter ingår i resans pris medan andra är valbara. De inkluderade utflykterna är du automatiskt anmäld till. Övriga utflykter kan du anmäla dig till under resan eller vid bokningen. Det kan även finnas utflykter och arrangemang utöver de angivna som ej ingår i resans pris.

ÖPPET KÖP PÅ FLERDAGARSRESOR
Du har alltid 10 dagar på dig att ändra eller avbeställa din bokade resa utan kostnader. Det måste dock vara minst 30 dagar kvar till avresan.

INKVARTERING
Våra hotell har hög standard med bad/ dusch och toalett på rummen. Dubbelrum kan ibland vara kombirum. I vissa länder kan dubbelrum med ”grand lit” förekomma.

I RESORNAS PRIS INGÅR DEL I TVÅBÄDDS RUM
3-bäddsrum kan arrangeras genom extrasäng i dubbelrum. Någon reduktion av priset görs inte för 3-bäddsrum.

AVRESETIDER
Till alla resenärer lämnas besked på deltagarbeviset om avresetid, denna tid kan komma att ändras något, vi meddelar detta per telefon några dagar innan avresa om så är fallet. Hemresetiden är preliminär och kan variera beroende på trafikförhållande.

AVSTÅND
Angivna milavstånd för första och sista dagen är beräknade från södra skåne.

VAR SITTER MAN
Ur rättvisesynpunkt sker inför varje ny resdag en förflyttning framåt eller bakåt i bussen. Någon större skillnad märks ej. Sittplacering kan förekomma. Möjlighet att förboka plats finns ej.

KVARGLÖMDA/FÖRLORADE EFFEKTER
Tänk på att kvarglömda effekter kan vara svåra att återfå. Vi har mycket begränsade resurser till efterlysning. Kontrollera därför mycket noggrant hotellrum, restaurang innan du lämnar dessa. Kvarglömda föremål i bussarna sparas i en månad sedan skänks de till Erikshjälpen. Vi kan i mån av tid, hjälpa dig att eftersöka och skicka det kvarglömda/ förlorade till dig. Kostnaden för detta är 150:- + frakt och porto.
För oss gäller Svenska Resebranschens allmänna resevillkor ersätter och kompletterar i förekommande fall de allmänna resevillkoren.

ANMÄLAN OCH BETALNING
Anmälningsavgift (per person)
Anmälan är bindande så snart den skriftliga eller muntliga beställningen är gjord. För våra flerdagarsresor skall anmälningsavgift erläggas. Anmälningsavgiften är 500:- för flerdagarsresa. Slutlikviden erlägges senast 20 dagar före avresan. Postens resp bankens kvitto gäller som vårt. I och med erlagd anmälningsavgift godtar resenären de resevillkor vi tillämpar. För bokning senare än 20 dagar före avresa skall hela resans belopp betalas omgående.

AVBESTÄLLNING
Avbeställningskostnad per person:
- Mer än 30 dagar före avresa: Exp. avgift
(200:-) samt inbetalt avbeställningsskydd.
- 30-15 dagar före avresa: Hela anmälningsavgiften.
- 14 dagar-24 tim. före avresa: 50%
- Inom 24 tim. före avresa: 100 %.
- Samt vid teaterresor för ev. osåld biljett.

FRIVILLIGT AVBESTÄLLNINGSSKYDD
150:- per person, 1-4 dagars resa 100:-/ pers (är personligt). Meddelas vid bokning och betalas samtidigt med anmälningsavgift. Skyddar mot avbeställningskostnader vid annullering senare än 30 dagar före avresa med undantag av expeditionsavgiften (200:-/person) och kostnaden för avbeställningsskyddet. Gäller vid sjukdom och händelser av ingripande karaktär (se 3.2 - 3.4).

RESEFÖRSÄKRING
ERV Semesterförsäkring: Vuxen
Norden Europa
Grundpris                        Dag 1 115:-
Dag 2–45 30:-
ERV Reseförsäkring komplett: Vuxen
Norden Europa
Grundpris                        Dag 1 265:- 405:-
Dag 2–365 58:- 71:-

Reseförsäkring komplett ger dig ett omfattande skydd. Du som redan har reseskydd i din hemförsäkring kan komplettera detta med ERV Semesterförsäkring för att få hjälp på plats, semestergaranti och mycket mer, samt ingen självrisk.

BARNRABATT
25% för barn (under 15 år då ej annat anges), i extra säng i rum med två fullt betalande. Rabatten gäller samtliga resmål med undantag för biljetter till arrangemang typ teater, flygresor, Cinderellakryssningar samt resor med särskilda barnpriser.

PRISÄNDRINGAR
Vi förbehåller oss rätten att ändra angivna priser (se 5.5).

REKLAMATION
Eventuella anmärkningar och anspråk på ersättning skall för att vinna beaktande först göras på platsen och därefter inom 2 veckor efter resans slut skriftligt till Sven Carlsson Trafik AB.

ENTRÉAVGIFTER
Ingår endast om det står angivet i faktarutan.

PASS
För utomnordiska resor skall varje resenär vara försedd med giltigt pass.

MATALLERGI
I samband med bokning ska ev. matallergi anges.

TEKNISK ARRANGÖR
Sven Carlssons Trafik AB.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in resa vid färre än 20 deltagare. Vi skall i sådant fall underrätta resenären snarast och senast 14 dagar före avresa, om det gäller längre resor. På 2- och 3-dagarsresor meddelas resenären senast 7 dagar före avresan och om det gäller 1-dagarsresor meddelas resenären senast 2 dagar före avresan.

RESEGARANTI
Vi har hos Kammarkollegiet ställt den garanti resegarantilagen fastställt, vilket innebär att våra resenärer har det skydd och de rättigheter bestämmelserna kräver. Vi reserverar oss mot mindre ändringar i programmet som måste göras pga anledningar utanför vår kontroll.

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel.

MOMS INGÅR I SAMTLIGA RESOR

 

INTERNETRABATT

Bokar ni en resa för över 1000kr/person via internet får ni rabatt.

Kostar resan mellan 1000-3000kr/person får ni:
25 kr rabatt/person med papperkopia på fakturan och 50 kr rabatt/person om ni väljer att få er faktura via E-post.

Kostar resan över 3000kr/person får ni:
75 kr rabatt/person med papperkopia på fakturan och 100 kr rabatt/person om ni väljer att få er faktura via E-post.

Rabatterna går ej kombinera med annat än barnrabatt. Man erhåller automatiskt den högsta rabatten.


ANSLUTNINGAR

Med vårt stora anslutningsnät reser du enkelt, gratis och bekvämt från över 30 orter i södra Sverige. Förarna av anslutningsbussarna hjälper dig med bagaget och ser till att du kommer på rätt buss. Vissa anslutningar sker med mindre buss och taxi. Observera att mer än en omlastning kan förekomma. Du stiger på nära din hemort och åker bekvämt med oss på din resa.
På respektive resa finns en bokstavskod (samma som i tabellen nedan) som talar om vilka linjer som gäller för aktuell resa.

(Undantag kan förekomma se detaljer på sepecifik resa för korrekta orter)

Småland (Sm)
Anderstorp, Järnvägsstationen
Bredaryd, Swedbank
Forsheda, Järnvägsstationen
Gislaved, Busstationen
Gnosjö, Järnvägsstationen
Gnosjö, Sven Carlsson Trafik
Huskvarna, Esplanaden (Erik Dahlbergs Plan)
Jönköping, M2 center (f.d. Eurostop)
Reftele, Shell
Skillingaryd, Järnvägsstationen
Smålandsstenar, Järnvägsstationen
Vaggeryd, KarlssonBuss
Värnamo, Järnvägsstationen

Kronoberg (Kr)
Alvesta, Folkets Hus
Grimslöv, Grimslövsbuss
Lagan, Torget
Ljungby, Ljungby Terminal
Markaryd, Kvantum*
Strömsnäsbruk, Shell-Lurpasset*
Växjö, Resecentrum
Älmhult, Kommunhuset*

Skåne (Sk)
Broby, Arbetsförmedlingen
Glimåkra, Folkets Park parkering
Helsingborg, Hamntorget*
Hässleholm, Magasinsgatan. (bakom järnvägsstationen)
Knislinge, Bussterminalen
Kristianstad, Cirkle K/ Karlssons Taverna.
Osby, Järnvägsstationen
Vinslöv, Lilla Gallerian*
Åstorp, Checkpoint*
Örkelljunga, Skåneporten*
*) Endast vissa resor

Blekinge (Bl)
Bromölla, Preem
Karlshamn, Resecentrum
Mörrum, Bensinstation Oljeshejkerna
Pukavik, Samåkningsplatsen   
Sölvesborg, Blekingeporten

FRI PARKERING
Vid våra bussgarage i Gnosjö, Grimslöv och Vaggeryd kan du som resenär parkera gratis, ett smidigt sätt att starta resan på. Meddela vid bokning om du önskar parkera bilen hos oss.

Allmänna villkor för paketresor


1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären rör vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även rör sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.
1.2 Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande Iör denne. En arrangör rar dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt rörbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.
1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse rör resenären som sammanhänger med avtalet.
1.4 En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget rör ett gemensamt pris, eller rör skilda priser som är knutna till varandra.
1.5 Avtalet är bindande för partema när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.
2. Betalning av priset för resan
2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.
2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar Töre avresan, om inte annat särskilt överenskommits.
2.3 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften skall vara skälig i rörhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.
2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.
3. Resenärens rätt till avbeställning av resan
3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.
- Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.
-Av beställningskostnaden är alltid lägst 200 kronor per resenär.
3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären erlägga 5 % av resans pris.3.1.2 Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före avresan skall resenären erlägga 15 % av resans pris.
3.1.3 Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 24 timmar före avresan skall resenären erlägga 50% av resans pris.
3.1.4 Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan skall resenären betala hela resans pris.
3.1.5 För s.k. bilpaketresor (resa med egen bil, fårjetransportoch inkvartering i stuga eller lägenhet) gäller att resenären skall betala hela resans pris vid avbeställning senare än 30 dagar före avresan. Vid avbeställning dessförinnan gäller punkt 3 .1.1.
3.2 Resenär som har träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan, enligt följande.
- Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.
-Vid avbeställning enligt punkt 3.2 har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalat för avbeställningsskyddet
3.2.1 Om resenären har avbeställningsskydd får resan i fall som anges i punkt 3.2.2- 3.2.4 avbeställas utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av arrangörens katalog eller broschyr. Expeditionsavgiften får högst uppgå till 5% av resans pris dock högst 200 kronor.
3.2.2 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställtresan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.
3.2.3 A v beställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort kännatill denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.
3.2.4 A v beställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punktema 3.2.2 eller 3.2.3 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.
3.2.5 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punktema 3.2.2 - 3.2.4 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/  anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall inkvarteringen ske enligt avtalet utan ytterligare kostnad för resenären.
3.2.6 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas medläkar-och/eller släktskapsintyg.
3.3 Av beställning skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr eller i färdhandlingarna.
3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.
4. Resenärens rätt att överlåta avtalet
4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsälj aren om överlåtelsen.
4.2 När avtalet har överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsälj aren för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, dock högst 200 kr, som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.
5. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan
5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtaletatt detta får ske.
5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel. Om arrangören avser att bryta avtalet eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket. Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.
5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa Frånträder resenären avtalet enligt punkt 5.2 har han rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar ensämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden. Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet. Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.
5.4 Resenärens rätt till skadestånd,
arrangörens inställande av resa I sådana fall som avses i punkt 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.
Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar
l. att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättats om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast l O dagar före avresan), eller
2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denna inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.
5.5. Ändring av priset
Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
1. ändringar i transportkostnader
2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende
tjänster som ingår i resan, eller
3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens
kostnader för resan.
Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i l - 3 ovan i denna punkt. Om t ex en avgift enligt punkt 2 ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma belopp. Om resenären så begär är researrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats.  Rätt till prishöjning enligt l och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökning överstiger 60 kr. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskning enligt l och 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 60 kr.
5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m m. Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för partema enligt punkt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras. För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.
6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister
6.1 Uteblivna prestationer
Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extrakostnad for resenären. Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad for resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen for avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner. Innebär en forändring i avtalet enligt forsta eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.
6.2 Andra fel och brister
Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådanasom anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom. Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanfor arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde forväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kundeha undvikit eller övervunnit. Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led. Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.
6.3 skadeståndets omfattning skadestånd enligt dessa villkor omfattar forutom ersättning for ren förmögenhetsskada, ersättning for personskada och sakskada. Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationelljärnvägstrafik ersätts enligt nämnda lagar i deras lydelse då skadan inträffade i stället for enligt dessa villkor. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären for vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.
7. Reklamation och avhjälpande
7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.
7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.
7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.
8. Resenärens ansvar under resan
8.1 Arrangörens anvisningar m m
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc. och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.
8.2 Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.
8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m m
Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändigaformaliteter för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som. uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristema orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsälj aren.8.4 Avvikande från arrangemanget Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.
9. Tvistlösning
Partema bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om partema inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.