Resevillkor

Resevillkor
Internetrabatt
Anslutningar
Resevillkor
 

 

RESEVILLKOR

UTFLYKTER
Många av våra utflykter ingår i resans pris medan andra är valbara. De inkluderade utflykterna är du automatiskt anmäld till. Övriga utflykter kan du anmäla dig till under resan eller vid bokningen. Det kan även finnas utflykter och arrangemang utöver de angivna som ej ingår i resans pris.

ÖPPET KÖP PÅ FLERDAGARSRESOR
Du har alltid 10 dagar på dig att ändra eller avbeställa din bokade resa utan kostnader. Det måste dock vara minst 30 dagar kvar till avresan.

INKVARTERING
Våra hotell har hög standard med bad/ dusch och toalett på rummen. Dubbelrum kan ibland vara kombirum. I vissa länder kan dubbelrum med ”grand lit” förekomma.

I RESORNAS PRIS INGÅR DEL I TVÅBÄDDS RUM
3-bäddsrum kan arrangeras genom extrasäng i dubbelrum. Någon reduktion av priset görs inte för 3-bäddsrum.

AVRESETIDER
Till alla resenärer lämnas besked på deltagarbeviset om avresetid, denna tid kan komma att ändras något, vi meddelar detta per telefon några dagar innan avresa om så är fallet. Hemresetiden är preliminär och kan variera beroende på trafikförhållande.

AVSTÅND
Angivna milavstånd för första och sista dagen är beräknade från södra skåne.

VAR SITTER MAN
Ur rättvisesynpunkt sker inför varje ny resdag en förflyttning framåt eller bakåt i bussen. Någon större skillnad märks ej. Sittplacering kan förekomma. Möjlighet att förboka plats finns ej.

KVARGLÖMDA/FÖRLORADE EFFEKTER
Tänk på att kvarglömda effekter kan vara svåra att återfå. Vi har mycket begränsade resurser till efterlysning. Kontrollera därför mycket noggrant hotellrum, restaurang innan du lämnar dessa. Kvarglömda föremål i bussarna sparas i en månad sedan skänks de till Erikshjälpen. Vi kan i mån av tid, hjälpa dig att eftersöka och skicka det kvarglömda/ förlorade till dig. Kostnaden för detta är 150:- + frakt och porto.
För oss gäller Svenska Resebranschens allmänna resevillkor ersätter och kompletterar i förekommande fall de allmänna resevillkoren.

ANMÄLAN OCH BETALNING
Anmälningsavgift (per person)
Anmälan är bindande så snart den skriftliga eller muntliga beställningen är gjord. För våra flerdagarsresor skall anmälningsavgift erläggas. Anmälningsavgiften är 500:- för flerdagarsresa. Slutlikviden erlägges senast 20 dagar före avresan. Postens resp bankens kvitto gäller som vårt. I och med erlagd anmälningsavgift godtar resenären de resevillkor vi tillämpar. För bokning senare än 20 dagar före avresa skall hela resans belopp betalas omgående.

AVBESTÄLLNING
Avbeställningskostnad per person:
- Mer än 30 dagar före avresa: Exp. avgift
(200:-) samt inbetalt avbeställningsskydd.
- 30-15 dagar före avresa: Hela anmälningsavgiften.
- 14 dagar-24 tim. före avresa: 50%
- Inom 24 tim. före avresa: 100 %.
- Samt vid teaterresor för ev. osåld biljett.

FRIVILLIGT AVBESTÄLLNINGSSKYDD
150:- per person, 1-4 dagars resa 100:-/ pers (är personligt). Meddelas vid bokning och betalas samtidigt med anmälningsavgift. Skyddar mot avbeställningskostnader vid annullering senare än 30 dagar före avresa med undantag av expeditionsavgiften (200:-/person) och kostnaden för avbeställningsskyddet. Gäller vid sjukdom och händelser av ingripande karaktär (se 3.2 - 3.4).

RESEFÖRSÄKRING
ERV Semesterförsäkring: Vuxen
Norden Europa
Grundpris                        Dag 1 115:-
Dag 2–45 30:-
ERV Reseförsäkring komplett: Vuxen
Norden Europa
Grundpris                        Dag 1 265:- 405:-
Dag 2–365 58:- 71:-

Reseförsäkring komplett ger dig ett omfattande skydd. Du som redan har reseskydd i din hemförsäkring kan komplettera detta med ERV Semesterförsäkring för att få hjälp på plats, semestergaranti och mycket mer, samt ingen självrisk.

BARNRABATT
25% för barn (under 15 år då ej annat anges), i extra säng i rum med två fullt betalande. Rabatten gäller samtliga resmål med undantag för biljetter till arrangemang typ teater, flygresor, Cinderellakryssningar samt resor med särskilda barnpriser.

PRISÄNDRINGAR
Vi förbehåller oss rätten att ändra angivna priser (se 5.5).

REKLAMATION
Eventuella anmärkningar och anspråk på ersättning skall för att vinna beaktande först göras på platsen och därefter inom 2 veckor efter resans slut skriftligt till Sven Carlsson Trafik AB.

ENTRÉAVGIFTER
Ingår endast om det står angivet i faktarutan.

PASS
För utomnordiska resor skall varje resenär vara försedd med giltigt pass.

MATALLERGI
I samband med bokning ska ev. matallergi anges.

TEKNISK ARRANGÖR
Sven Carlssons Trafik AB.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in resa vid färre än 20 deltagare. Vi skall i sådant fall underrätta resenären snarast och senast 14 dagar före avresa, om det gäller längre resor. På 2- och 3-dagarsresor meddelas resenären senast 7 dagar före avresan och om det gäller 1-dagarsresor meddelas resenären senast 2 dagar före avresan.

RESEGARANTI
Vi har hos Kammarkollegiet ställt den garanti resegarantilagen fastställt, vilket innebär att våra resenärer har det skydd och de rättigheter bestämmelserna kräver. Vi reserverar oss mot mindre ändringar i programmet som måste göras pga anledningar utanför vår kontroll.

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel.

MOMS INGÅR I SAMTLIGA RESOR

 

INTERNETRABATT

Bokar ni en resa för över 1000kr/person via internet får ni rabatt.

Kostar resan mellan 1000-3000kr/person får ni:
25 kr rabatt/person med papperkopia på fakturan och 50 kr rabatt/person om ni väljer att få er faktura via E-post.

Kostar resan över 3000kr/person får ni:
75 kr rabatt/person med papperkopia på fakturan och 100 kr rabatt/person om ni väljer att få er faktura via E-post.

Rabatterna går ej kombinera med annat än barnrabatt. Man erhåller automatiskt den högsta rabatten.


ANSLUTNINGAR

Med vårt stora anslutningsnät reser du enkelt, gratis och bekvämt från över 30 orter i södra Sverige. Förarna av anslutningsbussarna hjälper dig med bagaget och ser till att du kommer på rätt buss. Vissa anslutningar sker med mindre buss och taxi. Observera att mer än en omlastning kan förekomma. Du stiger på nära din hemort och åker bekvämt med oss på din resa.
På respektive resa finns en bokstavskod (samma som i tabellen nedan) som talar om vilka linjer som gäller för aktuell resa.

(Undantag kan förekomma se detaljer på sepecifik resa för korrekta orter)

Småland (Sm)
Anderstorp, Järnvägsstationen
Bredaryd, Swedbank
Forsheda, Järnvägsstationen
Gislaved, Busstationen
Gnosjö, Järnvägsstationen
Gnosjö, Sven Carlsson Trafik
Huskvarna, Esplanaden (Erik Dahlbergs Plan)
Jönköping, M2 center (f.d. Eurostop)
Reftele, Shell
Skillingaryd, Järnvägsstationen
Smålandsstenar, Järnvägsstationen
Vaggeryd, KarlssonBuss
Värnamo, Järnvägsstationen

Kronoberg (Kr)
Alvesta, Folkets Hus
Grimslöv, Grimslövsbuss
Lagan, Torget
Ljungby, Ljungby Terminal
Markaryd, Kvantum*
Strömsnäsbruk, Shell-Lurpasset*
Växjö, Resecentrum
Älmhult, Kommunhuset*

Skåne (Sk)
Broby, Arbetsförmedlingen
Glimåkra, Folkets Park parkering
Helsingborg, Hamntorget*
Hässleholm, Magasinsgatan. (bakom järnvägsstationen)
Knislinge, Bussterminalen
Kristianstad, Cirkle K/ Karlssons Taverna.
Osby, Järnvägsstationen
Vinslöv, Lilla Gallerian*
Åstorp, Checkpoint*
Örkelljunga, Skåneporten*
*) Endast vissa resor

Blekinge (Bl)
Bromölla, Preem
Karlshamn, Resecentrum
Mörrum, Bensinstation Oljeshejkerna
Pukavik, Samåkningsplatsen   
Sölvesborg, Blekingeporten

FRI PARKERING
Vid våra bussgarage i Gnosjö, Grimslöv och Vaggeryd kan du som resenär parkera gratis, ett smidigt sätt att starta resan på. Meddela vid bokning om du önskar parkera bilen hos oss.

Resevillkor för paketresor

1 kap. Inledande bestämmelser

 

Lagens tillämpningsområde

1 §   Denna lag gäller för paketresor som näringsidkare säljer eller erbjuder till försäljning och för sammanlänkade researrangemang som näringsidkare genom förmedling eller på annat sätt underlättar uppkomsten av.

Lagen gäller inte för paketresor och researrangemang som
   1. varar kortare tid än 24 timmar och som inte innefattar övernattning,
   2. anordnas utan vinstsyfte, tillfälligt och för en avgränsad grupp resenärer, eller 
   3. köps av en resenär som är näringsidkare med ett avtal om anordnande av affärsresor som grund.

 

Definitioner

2 §   Med resetjänst avses i lagen följande typer av resetjänster:
   1. passagerartransport, 
   2. inkvartering som inte utgör en integrerad del av en passagerartransport och som inte är för bostadsändamål,
   3. uthyrning av en bil eller av en motorcykel som kräver körkort med behörigheten A, och
   4. en turisttjänst som inte utgör en integrerad del av en resetjänst som avses i 1-3.

3 §   Med paketresa avses i lagen en kombination av minst två olika typer av resetjänster som avser samma resa, om 
   1. resetjänsterna sätts ihop av en näringsidkare innan ett avtal om samtliga resetjänster ingås, eller
   2. resetjänsterna i annat fall
      a) köps från ett enda försäljningsställe, om resetjänsterna har valts innan resenären accepterar betalningsskyldighet, 
      b) säljs, erbjuds eller debiteras till ett gemensamt pris,
      c) säljs eller marknadsförs som en paketresa eller som en resa med en liknande beteckning,
      d) sätts ihop efter att det har ingåtts ett avtal som ger resenären rätt att välja bland ett urval av resetjänster, eller 
      e) köps från olika näringsidkare genom ett länkat bokningsförfarande på internet, där resenärens namn, betalningsuppgifter och e-postadress förs över från den näringsidkare som det första avtalet ingås med till en eller flera andra näringsidkare och ett avtal ingås med den eller de näringsidkarna inom 24 timmar från det att bokningen av den första resetjänsten bekräftades.

För att en kombination av en resetjänst som avses i 2 § 1-3 och en eller flera resetjänster som avses i 2 § 4 ska vara en paketresa krävs att den eller de senare resetjänsterna utgör en betydande del av värdet på eller på något annat sätt ett väsentligt inslag i kombinationen och att dessa resetjänster köps eller väljs innan fullgörandet av resetjänsten som avses i 2 § 1-3 har inletts.

4 §   Med sammanlänkat researrangemang avses i lagen ett arrangemang som innehåller minst två olika typer av resetjänster som, utan att vara en paketresa, avser samma resa där resetjänsterna köps genom separata avtal med en eller flera resetjänstleverantörer, om en näringsidkare
   1. genom förmedling eller på annat sätt underlättar resenärens separata val och betalningar av resetjänsterna vid ett enda besök hos eller en enda kontakt med näringsidkarens försäljningsställe, eller 
   2. på ett riktat sätt förmedlar eller på något annat riktat sätt underlättar ett köp av minst en ytterligare resetjänst från en annan näringsidkare och avtalet om den resetjänsten ingås inom 24 timmar från det att bokningen av den första resetjänsten bekräftades.

För att en resetjänst som avses i 2 § 1-3 och en eller flera resetjänster som avses i 2 § 4 ska vara ett sammanlänkat researrangemang krävs att den eller de senare resetjänsterna utgör en betydande del av värdet på researrangemanget eller på något annat sätt ett väsentligt inslag i det.

5 §   I lagen avses med
   1. resenär: en fysisk person som avser att ingå ett avtal som omfattas av denna lag eller som har rätt att resa till följd av ett sådant avtal,
   2. näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten, 
   3. arrangör: en näringsidkare som sätter ihop och som själv eller genom en återförsäljare säljer eller erbjuder paketresor eller som överför en resenärs uppgifter till en annan näringsidkare i fall som avses i 3 § första stycket 2 e,
   4. återförsäljare: en annan näringsidkare än arrangören som säljer eller erbjuder paketresor som satts ihop av en arrangör.

 

Avtalsvillkor som avviker från lagen

6 §   Avtalsvillkor som i jämförelse med denna lag är till nackdel för resenären är utan verkan mot honom eller henne, om inte något annat föreskrivs i lagen.

 

2 kap. Paketreseavtalet och information om paketresan

 

Förhandsinformation

1 §   Innan ett paketreseavtal ingås ska arrangören, i den utsträckning det är relevant för de resetjänster som erbjuds, informera resenären om 
   1. arrangörens namn, telefonnummer, besöksadress och e-postadress, 
   2. resetjänsternas huvudsakliga egenskaper, nämligen
      a) resmål och resplan, 
      b) transportmedlets typ och standard,
      c) inkvarteringens typ, läge och standard och andra för inkvarteringen utmärkande drag, 
      d) måltider som ingår, 
      e) besök, utflykter och andra tjänster som ingår, 
      f) om någon del av paketresan är en gruppresa och, om möjligt, gruppens ungefärliga storlek, 
      g) om särskilda språkkunskaper krävs för att ta del av en turisttjänst som ingår,
      h) paketresans lämplighet för personer med nedsatt rörlighet och, på begäran, paketresans lämplighet för den aktuella resenären,
   3. paketresans pris, inklusive skatter, och om tilläggsavgifter och andra kostnader, eller, för det fall kostnaderna inte rimligen kan beräknas innan paketreseavtalet ingås, vilka kostnader som kan tillkomma, 
   4. villkor för betalning,
   5. villkor om minsta antal resenärer som krävs för att paketresan ska genomföras och när resenären senast ska informeras om att resan har ställts in på den grunden,
   6. pass- och visumkrav och beräknad tid för att få visum,
   7. hälsobestämmelser på resmålet, 
   8. resenärens rätt att avbeställa paketresan innan den har påbörjats; är avbeställningsrätten beroende av att en avbeställningsavgift betalas, ska resenären få information även om det, och
   9. möjligheter eller krav på att teckna en reseförsäkring.

Innan ett avtal ingås ska arrangören dessutom informera resenären om hans eller hennes rättigheter och den resegaranti enligt resegarantilagen (2018:1218) som gäller för paketresan. Denna information ska ges i ett standardformulär som fastställs av regeringen. Om avtalet ingås per telefon, får arrangören ge informationen muntligen.

2 §   Informationen i 1 § ska ges på ett klart och begripligt sätt. Den ska vara framträdande i förhållande till annan information som ges samtidigt. Särskild hänsyn ska tas till behoven hos underåriga och andra särskilt utsatta personer.

 

Förhandsinformationen som avtalsinnehåll

3 §   Informationen som avses i 1 § första stycket 2-5 och 8 är en del av paketreseavtalet, om parterna inte uttryckligen har kommit överens om något annat.

 

Paketreseavtal som ingås på en webbplats

4 §   Vid ett paketreseavtal som ingås på en webbplats är resenären bunden av en beställning som medför en betalningsförpliktelse endast om förpliktelsen har tydliggjorts före beställningen och resenären uttryckligen har påtagit sig förpliktelsen.

 

Resenären ska få en kopia av eller en bekräftelse på paketreseavtalet

5 §   När ett paketreseavtal har ingåtts ska arrangören utan onödigt dröjsmål ge resenären en kopia av eller en bekräftelse på avtalet i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för resenären.

Om avtalet ingås när parterna är närvarande ska, om resenären begär det, kopian eller bekräftelsen ges i en handling.

Om avtalet är ett avtal utanför affärslokaler enligt 1 kap. 2 § lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, ska kopian eller bekräftelsen ges i en handling eller, om resenären samtycker till det, i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för resenären.

 

Paketreseavtalets innehåll

6 §   Ett paketreseavtal och en bekräftelse på ett sådant avtal ska innehålla de villkor som parterna kommit överens om. Avtalet och bekräftelsen ska också innehålla den förhandsinformation som avses i 1 § första stycket. Om resenären har framställt ett särskilt krav i fråga om paketresan som arrangören har accepterat ska även det framgå av avtalet och bekräftelsen.

I avtalet och bekräftelsen ska det även finnas information om
   1. arrangörens ansvar för att paketreseavtalet fullgörs, 
   2. arrangörens skyldighet att tillhandahålla assistans,
   3. resenärens skyldighet att utan onödigt dröjsmål informera arrangören om fel i paketresan (reklamation), om han eller hon vill åberopa ett sådant fel,
   4. hur arrangören kan kontaktas, om resenären vill begära assistans eller reklamera,
   5. vem som ansvarar för resegaranti enligt resegarantilagen (2018:1218), 
   6. hur en underårig resenär kan kontaktas, om den underårige reser utan förälder eller någon annan ansvarig person och det är en resa som innefattar inkvartering,
   7. arrangörens rutiner för hantering av klagomål och vilka möjligheter som finns att få en tvist med arrangören prövad utanför domstol, och
   8. resenärens rätt att överlåta avtalet till en annan resenär enligt 3 kap. 10 §.

Avtalet och bekräftelsen ska vara klart och begripligt formulerade.

 

Resehandlingar och information om transport

7 §   Arrangören ska i rimlig tid innan paketresan påbörjas förse resenären med biljetter och andra handlingar som resenären behöver. Om resan innefattar passagerartransport ska arrangören dessutom inom samma tid informera resenären om de planerade tiderna för avresa, incheckning, uppehåll under resan, anslutande transporter och ankomst.

 

Paketresor som säljs genom en återförsäljare

8 §   Om paketresan säljs genom en återförsäljare, ansvarar även återförsäljaren för att resenären ges information enligt 1 och 2 §§ och för att resenären får en kopia av eller en bekräftelse på avtalet enligt 5 och 6 §§. Återförsäljaren ska innan paketreseavtalet ingås lämna sådana uppgifter om sig själv som avses i 1 § första stycket 1.

 

Paketresor som säljs genom ett länkat bokningsförfarande på internet

9 §   I fall som avses i 1 kap. 3 § första stycket 2 e ska den näringsidkare som resenärens uppgifter förs över till, i den utsträckning det är relevant för de resetjänster som denne erbjuder, ge resenären sådan information som avses i 1 § första stycket på det sätt som anges i 2 §.

Den näringsidkare som uppgifterna förs över till ska informera arrangören om det avtal som leder till att en paketresa uppkommer och även i övrigt ge arrangören den information som krävs för att denne ska kunna uppfylla sina skyldigheter som arrangör.

Så snart arrangören har fått besked om att en paketresa har uppkommit, ska arrangören informera resenären om paketreseavtalets innehåll enligt 6 § i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för denne.

 

Påföljder om information inte ges

10 §   Om resenären inte, på det sätt som anges i 2 §, före ett paketreseavtals ingående har fått sådan information om tilläggsavgifter och andra kostnader enligt 1 § första stycket 3, är resenären inte skyldig att svara för sådana kostnader.

11 §   Om resenären inte har fått information enligt 1, 2, 5, 6, 7 eller 8 § eller 9 § första eller tredje stycket, tillämpas marknadsföringslagen (2008:486), med undantag för bestämmelserna i 29-36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.

 

Avtalsvillkor om tilläggsavgifter och kostnader för telekommunikation

12 §   Ett avtalsvillkor som innebär att en resenär som inte är konsument ska betala mer för en paketresa än det som i paketreseavtalet anges vara priset är utan verkan mot resenären, om han eller hon inte uttryckligen har godkänt villkoret.

En arrangör får inte använda sig av ett avtalsvillkor som innebär att en resenär som inte är konsument är hänvisad till att använda ett telefonnummer med förhöjd taxa för att ta kontakt med arrangören per telefon med anledning av ett mellan dem ingånget paketreseavtal.

Bestämmelser som avser konsumenter finns i 3 a och 13 §§ lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.

 

Skadestånd till följd av bokningsfel

13 §   En resenär som bokar en paketresa har rätt till ersättning från en arrangör, återförsäljare eller annan näringsidkare för den skada som resenären drabbas av till följd av 
   1. ett sådant tekniskt fel i ett bokningssystem som arrangören, återförsäljaren eller näringsidkaren ansvarar för, eller 
   2. fel som görs vid en bokning som arrangören, återförsäljaren eller näringsidkaren har påtagit sig att utföra.

Resenären har inte rätt till ersättning om felet beror på resenären eller på oundvikliga och extraordinära omständigheter.

Ersättningen omfattar ekonomisk förlust och ideell skada till följd av felet.

 

3 kap. Ändringar innan paketresan påbörjas

 

Resenärens avbeställningsrätt

1 §   Resenären får avbeställa paketresan innan den har påbörjats. Resenären ska i så fall betala en avbeställningsavgift om arrangören begär det och rätten att ta ut en sådan avgift framgår av paketreseavtalet. Arrangören får dock inte ta ut någon avgift om genomförandet av paketresan väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära omständigheter på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Detsamma gäller om transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära omständigheter.

Avbeställningsavgiften ska vara skälig. Om en på förhand bestämd avbeställningsavgift anges i paketreseavtalet, ska den beräknas med hänsyn till när avbeställningen görs och till förväntade kostnadsbesparingar och intäkter från ett alternativt utnyttjande av resetjänsterna. Om avbeställningsavgiften inte har bestämts på förhand i avtalet, får den högst motsvara paketresans pris efter avräkning för dels intäkter som arrangören haft till följd av att arrangören har kunnat sälja resan på nytt, dels minskade kostnader som arrangören har haft till följd av att resenären inte har utnyttjat resan.

Arrangören ska på resenärens begäran informera resenären om hur avbeställningsavgiften har beräknats.

 

Ändringar av det avtalade priset

2 §   Arrangören får höja det avtalade priset på en paketresa endast om 
   1. prishöjningen görs som en direkt följd av ändrade 
      a) priser på drivmedel som påverkar kostnaden för passagerartransporter, 
      b) kostnader för arrangören i form av skatter eller avgifter för resetjänster som ingår i paketresan, eller
      c) växelkurser, 
   2. det framgår av paketreseavtalet att en prishöjning får göras, hur det nya priset ska beräknas och att resenären har rätt till en prissänkning enligt 3 §, och
   3. arrangören senast 20 dagar innan paketresan påbörjas på ett klart och begripligt sätt informerar resenären om prishöjningen.

Informationen enligt första stycket 3 ska innehålla skälen för prishöjningen och en redogörelse för hur det nya priset har beräknats. Informationen ska ges i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för resenären.

I 5 § andra stycket finns en bestämmelse om resenärens rätt att frånträda paketreseavtalet vid större prishöjningar.

3 §   Om det framgår av paketreseavtalet att en prishöjning får göras, har resenären rätt till en prissänkning vid sådana ändringar av priser, skatter, avgifter eller växelkurser som avses i 2 § första stycket 1, som inträffar innan paketresan påbörjas och som leder till minskade kostnader för arrangören.
Andra ändringar i paketreseavtalet

4 §   Om arrangören i paketreseavtalet har förbehållit sig rätten att göra ändringar som inte avser priset, får sådana ändringar göras endast om
   1. ändringarna är obetydliga, och
   2. resenären informeras om ändringarna innan paketresan påbörjas på ett klart och begripligt sätt i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för resenären.

 

Resenärens rätt att frånträda paketreseavtalet

5 §   Resenären har rätt att frånträda paketreseavtalet, om arrangören innan paketresan påbörjas förklarar att paketresan inte kommer att fullgöras i enlighet med avtalet till följd av att arrangören 
   1. väsentligt ändrat någon av resetjänsternas huvudsakliga egenskaper som avses i 2 kap. 1 § första stycket 2, eller
   2. inte uppfyller ett särskilt krav från resenären som avses i 2 kap. 6 § första stycket tredje meningen.

Resenären har även rätt att frånträda paketreseavtalet om arrangören höjer priset enligt 2 § med ett belopp som överstiger åtta procent av paketresans pris.

6 §   Om arrangören avser att bryta avtalet eller höja priset på sätt som anges i 5 § första och andra styckena, ska arrangören utan onödigt dröjsmål informera resenären om detta. Informationen ska ges på ett klart och begripligt sätt i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för resenären. Av informationen ska även framgå 
   1. en skälig frist inom vilken resenären har rätt att frånträda avtalet,
   2. följden av att resenären inte frånträder avtalet inom den angivna fristen,
   3. om resenären erbjuds en ersättningsresa för det fall han eller hon frånträder avtalet, och
   4. om resenären erbjuds ett prisavdrag enligt 7 § tredje stycket och vilket prisavdrag som i så fall erbjuds.

7 §   Resenären ska inom den frist som anges i 6 § 1 meddela arrangören om han eller hon vill frånträda avtalet. En resenär som inte gör det, förlorar sin rätt att frånträda avtalet.

Om resenären frånträder paketreseavtalet och inte accepterar en ersättningsresa enligt 6 § 3, har han eller hon rätt till ersättning enligt 4 kap. 9-11 §§.

Frånträder resenären inte avtalet har han eller hon rätt till prisavdrag, om avtalsbrottet innebär att paketresan blir sämre. Resenären har rätt till prisavdrag även om han eller hon accepterar en ersättningsresa som är sämre än den ursprungligen avtalade paketresan.

 

Arrangörens rätt att ställa in paketresan

8 §   Arrangören får ställa in paketresan, om färre personer än ett i paketreseavtalet angivet minimiantal har köpt resan och arrangören inom en i avtalet angiven tid informerar resenären om att resan ställs in. Resan får inte ställas in senare än
   1. 20 dagar innan resan skulle ha påbörjats, om den skulle ha varat längre tid än 6 dagar, 
   2. 7 dagar innan resan skulle ha påbörjats, om den skulle ha varat mellan 2 och 6 dagar, eller
   3. 48 timmar innan resan skulle ha påbörjats, om den skulle ha varat kortare tid än 2 dagar.

Arrangören får också ställa in resan, om den inte kan genomföras på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter. Arrangören ska utan onödigt dröjsmål innan paketresan skulle ha påbörjats informera resenären om att resan ställs in.

 

Återbetalning

9 §   Om resenären avbeställer paketresan eller arrangören ställer in den, ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar betala tillbaka det som resenären har betalat för resan. Detsamma gäller om resenären frånträder paketreseavtalet enligt 5 och 6 §§ och inte accepterar någon ersättningsresa enligt 6 § 3. Vid avbeställning får arrangören göra avdrag för eventuell avbeställningsavgift från det som ska betalas tillbaka.

Vid en prissänkning enligt 3 § får arrangören göra avdrag för administrativa kostnader med anledning av återbetalningen. Arrangören ska på resenärens begäran informera resenären om vad kostnaderna består i och hur de har beräknats.

 

Resenärens rätt att överlåta paketresan

10 §   Resenären får överlåta paketresan till någon som uppfyller villkoren i avtalet för att få delta i resan, om överlåtaren i skälig tid innan paketresan påbörjas skriftligen informerar arrangören om överlåtelsen. Information som ges senast sju dagar innan paketresan påbörjas ska alltid anses ha getts i skälig tid.

Arrangören får ta ut en avgift för överlåtelsen. Överlåtelseavgiften får varken överstiga kostnaderna med anledning av överlåtelsen eller vara oskälig. Arrangören ska informera överlåtaren om vad kostnaderna består i och hur de har beräknats.

Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga för betalning av överlåtelseavgiften och det som återstår att betala för paketresan.

 

4 kap. Fullgörande av paketresan

 

Ansvar för att paketresan fullgörs

1 §   Arrangören ansvarar i förhållande till resenären för att paketresan fullgörs i enlighet med avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören.

Om resan har sålts genom en återförsäljare som är etablerad i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och arrangören är etablerad i en stat utanför EES, ansvarar återförsäljaren på samma sätt som arrangören, om inte arrangören fullgör prestationen.

 

Reklamation

2 §   Resenären får åberopa ett fel i paketresan endast om resenären utan onödigt dröjsmål från det att han eller hon märkt felet lämnar ett meddelande till arrangören om felet (reklamation).

Trots första stycket får resenären åberopa ett fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

 

Resenärens rätt att vända sig till återförsäljaren

3 §   Om paketresan har sålts genom en återförsäljare, får resenären vända sig till återförsäljaren för att reklamera och lämna andra meddelanden som rör paketresans genomförande. Återförsäljaren ska utan onödigt dröjsmål vidarebefordra sådana meddelanden till arrangören.

 

Ersättningsarrangemang och annat avhjälpande

4 §   Om resenären inte kan transporteras enligt paketreseavtalet tillbaka till orten för avresan eller om annars, sedan paketresan påbörjats, en betydande del av de resetjänster som omfattas av avtalet inte kan tillhandahållas, ska arrangören utan extra kostnad för resenären erbjuda lämpliga ersättningsarrangemang.

Ersättningsarrangemangen ska, om möjligt, vara likvärdiga med eller av högre kvalitet än den resetjänst som inte kan tillhandahållas. Om de ersättningsarrangemang som arrangören erbjuder är av lägre kvalitet, ska arrangören erbjuda ett prisavdrag enligt 7 § första stycket.

Resenären får avvisa ett erbjudande om ersättningsarrangemang endast om erbjudandet inte är jämförbart med vad som skulle ha tillhandahållits enligt avtalet eller om det prisavdrag som erbjuds inte är skäligt.

5 §   Om resenären inte kan transporteras enligt paketreseavtalet tillbaka till orten för avresan och detta beror på oundvikliga och extraordinära omständigheter, är skyldigheten för arrangören enligt 4 § att erbjuda inkvartering begränsad till tre nätter. Detta gäller bara under förutsättning att omständigheterna även kan åberopas av transportören för att begränsa dennes ansvar enligt en unionsrättsakt som är tillämplig på transporten. Om det i unionsrättsakten föreskrivs att transportörens ansvar att erbjuda inkvartering avser en längre period än tre nätter, gäller samma period i fråga om arrangörens skyldighet enligt denna lag.

Arrangörens skyldighet att erbjuda inkvartering är inte begränsad för en resenär som har nedsatt rörlighet, en medföljande till en sådan resenär, en resenär som är gravid, en ensamresande underårig eller en resenär som är i behov av särskild medicinsk hjälp, om arrangören senast 48 timmar innan paketresan påbörjades fick information om resenärens särskilda behov.

6 §   Om det finns något annat fel i paketresan än sådana som avses i 4 §, ska arrangören avhjälpa felet. Om det inte krävs ett omedelbart avhjälpande, ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Om resenären har angett en tid inom vilken felet ska avhjälpas, ska den tiden följas om den är skälig.

Arrangören är inte skyldig att avhjälpa felet, om det finns ett hinder som arrangören inte kan övervinna eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader med hänsyn till felets omfattning och de påverkade resetjänsternas värde.

Om arrangören är skyldig att avhjälpa felet men inte gör det, har resenären rätt till ersättning för nödvändiga kostnader för att själv avhjälpa felet.

 

Prisavdrag och hävning

7 §   Resenären har rätt till prisavdrag för fel i paketresan, om inte felet beror på resenären.

I fråga om andra fel i paketresan än sådana fel som avses i 4 § får resenären i stället häva paketreseavtalet, om felet är av väsentlig betydelse och 
   1. avhjälpande inte sker inom den tid som anges i 6 § första stycket,
   2. avhjälpande inte kommer i fråga av skäl som anges i 6 § andra stycket, eller
   3. arrangören förklarar att felet inte kommer att avhjälpas.
Hemtransport i förtid

8 §   Om paketreseavtalet innefattar passagerartransport och resenären häver avtalet enligt 7 § andra stycket, ska arrangören utan onödigt dröjsmål erbjuda resenären likvärdig transport utan extra kostnad tillbaka till orten för avresan eller till någon annan ort som arrangören och resenären kommer överens om. Detsamma gäller om paketreseavtalet innefattar passagerartransport och resenären inte får något erbjudande om ersättningsarrangemang enligt 4 § första stycket eller avvisar ett erbjudande enligt 4 § tredje stycket.

 

Skadestånd

9 §   Resenären har rätt till ersättning för den skada som han eller hon drabbas av till följd av fel i paketresan, om inte felet beror på resenären eller på någon som saknar koppling till fullgörandet av paketresan och felet inte kunde förutses eller undvikas. Resenären har inte heller rätt till ersättning om felet beror på oundvikliga och extraordinära omständigheter.

Ersättningen omfattar ekonomisk förlust och ideell skada till följd av felet.

10 §   I den utsträckning följande unionsrättsakter, internationella instrument och lagar begränsar en resenärs rätt till ersättning för en skada från en transportör, tillämpas samma begränsningar i fråga om resenärens rätt till ersättning för en skada från arrangören:
   1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss, i den ursprungliga lydelsen, 
   2. 2002 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods,
   3. sjölagen (1994:1009),
   4. rådets förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras bagage, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 889/2002,
   5. lagen (2010:510) om lufttransporter, 
   6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer, i den ursprungliga lydelsen, och 
   7. järnvägstrafiklagen (2018:181).

11 §   Om en resenärs rätt till ersättning för skada inte är begränsad enligt 10 §, får den begränsas i paketreseavtalet. En sådan begränsning får dock inte innebära att resenärens rätt till ersättning understiger tre gånger paketresans pris. Begränsningen får inte heller avse ersättning för personskador eller sådana skador som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

 

Assistans

12 §   Arrangören ska utan onödigt dröjsmål tillhandahålla resenären lämplig assistans om resenären befinner sig i svårigheter.

Om resenären uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat behovet av assistans, har arrangören rätt att ta ut en avgift för assistansen. Avgiften ska vara skälig och får inte överstiga arrangörens faktiska kostnader.

 

Återkrav

13 §   I den utsträckning en arrangör eller återförsäljare betalar ersättning till eller på något annat sätt kompenserar en resenär för fel i paketresan, inträder arrangören eller återförsäljaren i resenärens rätt till ersättning från den som orsakat felet.

 

5 kap. Sammanlänkade researrangemang

 

Förhandsinformation

1 §   En näringsidkare som genom förmedling eller på annat sätt underlättar uppkomsten av ett sammanlänkat researrangemang ska, innan resenären blir bunden av ett avtal om en resetjänst som leder till att ett sådant researrangemang uppkommer, informera resenären om 
   1. att resenären inte kommer att omfattas av de regler som gäller för paketresor, 
   2. att varje resetjänstleverantör ensam ansvarar för att fullgöra de resetjänster som leverantören ska utföra enligt respektive avtal, och
   3. i vilken utsträckning resan kommer att omfattas av resegaranti enligt resegarantilagen (2018:1218), och vem som i så fall ansvarar för utbetalning av ersättning enligt resegarantin.

Informationen ska ges i ett standardformulär som fastställs av regeringen. Om det inte finns något standardformulär, ska den ges på ett klart och begripligt sätt.

 

Information till en näringsidkare

2 §   Om ingåendet av ett avtal om en resetjänst leder till att ett sammanlänkat researrangemang uppkommer, ska den näringsidkare som ingår avtalet ge information om avtalet till den näringsidkare som har underlättat uppkomsten av researrangemanget.

 

Påföljder om information inte ges eller säkerhet enligt resegarantilagen inte ställs

3 §   Om den näringsidkare som genom förmedling eller på annat sätt underlättar uppkomsten av ett sammanlänkat researrangemang inte ger information enligt 1 § eller inte ställer säkerhet enligt 5 § resegarantilagen (2018:1218), tillämpas 3 kap. 1 och 8-10 §§ samt 4 kap. 1, 2 och 4-13 §§ i fråga om de resetjänster som ingår i det sammanlänkade researrangemanget. Det som i dessa bestämmelser föreskrivs om paketresan och om arrangören ska i stället gälla det sammanlänkade researrangemanget och den näringsidkare som har underlättat uppkomsten av detta.

4 §   Om den näringsidkare som genom förmedling eller på annat sätt underlättar uppkomsten av ett sammanlänkat researrangemang inte ger information enligt 1 §, tillämpas marknadsföringslagen (2008:486), med undantag för bestämmelserna i 29-36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.

 

Skadestånd till följd av bokningsfel

5 §   En resenär som bokar en resetjänst som ingår i ett sammanlänkat researrangemang har rätt till ersättning från en näringsidkare för den skada som resenären drabbas av till följd av 
   1. ett sådant tekniskt fel i ett bokningssystem som näringsidkaren ansvarar för, eller 
   2. ett fel som görs vid en bokning som näringsidkaren har påtagit sig att utföra.

Resenären har inte rätt till ersättning om felet beror på resenären eller på oundvikliga och extraordinära omständigheter.

Ersättningen omfattar ekonomisk förlust och ideell skada till följd av felet.

 

6 kap. Tillsyn

 

Tillsynsmyndighet

1 §   Konsumentverket utövar tillsyn över att denna lag följs.

 

Utövandet av tillsynen

2 §   Näringsidkaren ska lämna de upplysningar om verksamheten som Konsumentverket begär för tillsynen.

Konsumentverket har rätt att för tillsynen göra inspektioner hos en näringsidkare och ta del av de handlingar som behövs.

Om näringsidkaren inte lämnar upplysningarna eller inte tillhandahåller handlingarna, får Konsumentverket förelägga näringsidkaren att fullgöra sin skyldighet. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

 

Överklagande

3 §   Om Konsumentverket enligt 2 § tredje stycket har förelagt en näringsidkare att lämna en upplysning eller att tillhandahålla en handling, får beslutet överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Konsumentverket enligt 2 § får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

 

Övergångsbestämmelser

2018:1217
   1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.
   2. Genom lagen upphävs lagen (1992:1672) om paketresor.
   3. Den upphävda lagen gäller fortfarande för avtal som har ingåtts före ikraftträdandet.